Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Δραστηριότητες πρώιμου προγραμματισμού-Unplugged activities

Στο μάθημα των Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές δραστηριοποιούνται σε ασκήσεις προγραμματισμού χωρίς υπολογιστή (unplugged activities). Μαθαίνουν να γράφουν απλές εντολές που καταλαβαίνει ο υπολογιστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου