Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Οι συνεργάτες μας στο έργο eTwinning "In the paths of Cristian Art"

Περνώντας το "ποντίκι" πάνω από το χάρτη της Ευρώπης, μπορούμε να δούμε τα 3 σχολεία-συνεργάτες στο έργο eTwinning "Στα μονοπάτια της Χριστιανικής Τέχνης", Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Τώρα τα παιχνίδια kahoot και στην ιστοσελίδα μας!

Επειδή ζητήσατε να μπορείτε να παίζετε kahoot όποτε θέλετε, μπορείτε να πατήστε εδώ ή να τα βρείτε στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας .