Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Τα Εννέα Συμβάντα Εκπαίδευσης

Για τον σχεδιασμό του μαθήματος είναι πολύ βοηθητικό να ακολουθούνται τα 9 Συμβάντα της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Gagne.

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

Νέα σελίδα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος

Νέα σελίδα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος έχει προστεθεί στο αριστερά μενού των μαθημάτων κάθε τάξης.

Μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Η σελίδα έχει παρουσιάσεις για τις ενότητες 

 • Το σχολείο
 • Η συνοικία μου
 • Ο προσανατολισμός
 • Ο χρόνος
 • Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μου
 • Τα ζώα
 • Τα φυτά
 • Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου
 • Το νερό
 • Ο καιρός
 • Έχουν ζωή ...δεν έχουν ζωή
 • Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Επικοινωνία και ενημέρωση
 • Πολιτισμός
 • Αθλητισμός και ψυχαγωγία