Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

Ανάγλυφος χάρτης

 Οι μαθητές της ομάδας "Σεβάσιμοι" είχαν κερδίζει το πλεονέκτημα να φτιάξουν έναν ανάγλυφο χάρτη με όλα τα στοιχεία του οριζόντιου και του κατακόρυφου διαμελισμού. Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: