Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Ορθογραφία ρημάτων στον Αόριστο που τελειώνουν σε -ισα -ησα -υσα

Ορθογραφία ρημάτων σε -τε ή -ταιΗ σειρά των πράξεων στις αριθμητικές παραστάσεις