Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Πρεσβευτές eTwinning Ευρώπης


Οι πρεσβευτές του eTwinning[1] είναι ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί, με πλούσια εμπειρία στην εκπόνηση έργων eTwinning, οι οποίοι εργάζονται ως ένα πρώτο σημείο επαφής για τους εκπαιδευτικούς που είναι νέοι στο eTwinning, υποστηρίζοντάς τους όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικής ή παιδαγωγικής φύσης.

Οι πρεσβευτές συνεργάζονται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning (ΕΥΥ) στη χώρα τους, η οποία διευκολύνει την επιμόρφωσή τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και πληροφορίες προκειμένου να προωθήσουν το eTwinning και να παρέχουν επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς.
Οι κυριότερες αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:
  • Διαδίδουν τα οφέλη του eTwinning
  • Συνεργάζονται σε επιμορφωτικές δραστηριότητες σε φυσικό χώρο και μέσω διαδικτύου
  • Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς με προβλήματα παιδαγωγικής και τεχνικής φύσης
  • Συνεργάζονται με το ΕΥΥ και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων από τον τομέα της εκπαίδευσης
Πρεσβευτής eTwinning Δυτικής Κρήτης, Σταυρούλα Ι. Λαδά, Δασκάλα, M.Ed.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου